Dồn tàu ra khỏi ga không có chứng vật chạy tàu bị xử lý thế nào?

Lái tàu, trưởng dồn thực hiện hành vi dồn tàu ra khỏi giới hạn ga khi chưa có chứng vật chạy tàu cho đoàn dồn chiếm dụng khu gian sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Nghị định mới không thay đổi mức phạt đối với hành vi này.

Nội dung tại Điều 41 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

1,011

Gởi câu hỏi