Đơn vị nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Thông tư 35/2016/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 26/12/2016 nhằm quy định cụ thể về đơn vị nhận báo cáo nghiệp vụ bưu chính.

Theo đó đơn vị nhận báo cáo được Thông tư 35 quy định gồm:

  • Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính);
  • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó Thông tư 35 còn quy định đơn vị báo cáo gồm:

  • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế, bao gồm cả doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích;
  • Chi nhánh, địa điểm kinh doanh hoặc các hình thức khác của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Xem chi tiết Thông tư 35/2016/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

 

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan