Đồng tiền dùng để mua, bán nợ giữa Công ty Quản lý tài sản và TCTD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 19/2013/TT-NHNN, đồng tiền được sử dụng trong mua, bán nợ giữa Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng là đồng Việt Nam (sau đây viết tắt là VND).

Tuy nhiên, có 02 trường hợp đặt biệt cần lưu ý liên quan đến giá quy đổi đồng tiền giao dịch giữa Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng, cụ thể:

dong tien mua ban no, Thong tu 19/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất: Trường hợp Công ty Quản lý tài sản sử dụng trái phiếu đặc biệt mua khoản nợ xấu bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tỷ giá VND với ngoại tệ áp dụng để quy đổi sang VND như sau:

  • Đối với khoản nợ xấu bằng đô la Mỹ (sau đây viết tắt là USD) là tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng mua, bán nợ;

  • Đối với khoản nợ xấu bằng ngoại tệ không phải USD là tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu áp dụng cho ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng mua, bán nợ.

Thứ hai: Trường hợp Công ty Quản lý tài sản sử dụng trái phiếu đặc biệt mua khoản nợ xấu bằng vàng của tổ chức tín dụng thì áp dụng giá quy đổi là giá vàng mua vào của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thời điểm ký kết hợp đồng mua, bán nợ.

Cũng theo Thông tư 19, thẩm quyền quyết định việc mua, bán nợ; thẩm quyền ký kết, thực hiện hợp đồng mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản, tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty Quản lý tài sản, tổ chức tín dụng.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/09/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan