Du lịch cộng đồng - khái niệm mới trong hoạt động du lịch

Du lịch cộng đồng - khái niệm mới trong hoạt động du lịch
Bích Hoa

Một trong những điểm mới của Luật du lịch 2017 là việc đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch ở cộng đồng dân cư. Du lịch cộng đồng được hiểu là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.

 

Theo đó, nhà nước đưa ra chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho hoạt động du lịch cộng đồng thông qua các quy định như sau:

  • Cá nhân, hộ gia đình nơi phát triển du lịch cộng đồng được ưu đãi, khuyến khích cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn uống; hướng dẫn khách du lịch tham quan, trải nghiệm văn hóa, nếp sống tại cộng đồng; sản xuất hàng hóa, hàng thủ công truyền thống và các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch.

  • UBND cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; có chính sách hỗ trợ về trang thiết bị cần thiết ban đầu và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch; hỗ trợ xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng.

  • UBND cấp xã nơi phát triển du lịch cộng đồng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng; chủ trì xây dựng cam kết của cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh đối với khách du lịch.

Luật du lịch 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan