Đường cao tốc khi đưa vào khai thác, sử dụng phải đáp ứng yêu cầu gì?

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

yeu cau doi voi duong cao toc truoc khi khai thac su dung, Thong tu 90/2014/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, công trình đường cao tốc khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc, Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010, Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng, Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và quy định tại Thông tư 90/2014/TT-BGTVT.

Hơn nữa, việc quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc phải thực hiện theo quy trình vận hành khai thác, quy trình bảo trì, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đối với quy trình vận hành khai thác, quy trình bảo trì công trình đường cao tốc nhất định phải được lập phù hợp với các bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình, loại công trình, cấp công trình và mục đích sử dụng công trình; được thể hiện rõ ràng, công khai bằng tiếng Việt trên giấy, đĩa từ hoặc các phương tiện khác.

Xem thêm quy định khác tại: Thông tư 90/2014/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/03/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan