Gạo thơm được chứng nhận khi đảm bảo độ thuần giống không nhỏ hơn 95%

Đây là nôi dung đáng chú ý tại N Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu.

Gạo thơm đảm bảo độ thuần giống không nhỏ hơn 95%, Nghị định 103/2020/NĐ-CP

Gạo thơm được chứng nhận khi đảm bảo độ thuần giống không nhỏ hơn 95% (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chủng loại gạo thơm được chứng nhận bao gồm 02 điều kiện sau:

  1.  Gạo thơm được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng hạt giống phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng (tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố).

  2.  Lô ruộng lúa thơm được kiểm tra đảm bảo độ thuần giống (% số cây) không nhỏ hơn 95%.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định về kiểm tra lô ruộng lúa thơm như sau:

  • Lô ruộng lúa thơm được kiểm tra 01 lần trong thời gian 20 ngày trước khi thu hoạch và được lập Biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  • Phương pháp kiểm tra độ thuần giống của lô ruộng lúa thơm theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

  • Mỗi lô ruộng lúa thơm kiểm tra được ghi Mã hiệu theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

  • Tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng được công nhận theo quy định tại Điều 21 Luật Trồng trọt và Điều 7 Nghị định 94/2019/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại Nghị định 103/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/09/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan