GCN đủ điều kiện kiểm định chất lượng GDNN bị thu hồi khi nào?

Nghị định 49/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 30/3/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, muốn hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cần phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện, nhưng nếu như rơi vào một trong các trường hợp tại Điều 10 Nghị định 49 thì Giấy chứng nhận đó sẽ bị thu hồi, cụ thể:

  • Tổ chức kiểm định đề nghị chấm dứt hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

  • Tẩy, xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định;

  • Gian lận, giả mạo giấy tờ, tài liệu để được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định;

  • Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định được cấp không đúng thẩm quyền;

  • Bị xử phạt 3 lần trong vòng 12 tháng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

  • Bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 2 lần trong vòng 12 tháng hoặc hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp mà không khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ;

  • Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong thời gian bị đình chỉ hoạt động;

  • Bị giải thể đối với đơn vị sự nghiệp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động kiểm định.

Xem thêm Nghị định 49/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

152

Văn bản liên quan