GCN khả năng chuyên môn của thuyền viên được phân loại như thế nào?

Ngày 15/10/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được phân loại như sau:

phan loai GCN kha nang chuyen mon, chung chi chuyen mon thuyen vien, Thong tu 40/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng được phân thành bốn hạng: hạng nhất (T1), hạng nhì (T2), hạng ba (T3), hạng tư (T4).

 • Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng được phân thành ba hạng: hạng nhất (M1, hạng nhì (M2), hạng ba (M3).

 • Chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB).

 • Chứng chỉ nghiệp vụ, bao gồm:

  • Chứng chỉ thủy thủ (TT);

  • Chứng chỉ thợ máy (TM);

  • Chứng chỉ tải phương tiện (LPT).

 • Chứng chỉ chuyên môn đặc biệt, bao gồm:

  • Chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc (ĐKCT);

  • Chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển (ĐKVB);

  • Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển (ATVB);

  • Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng dầu (ATXD);

  • Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất (ATHC);

  • Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng (ATKHL).

Mẫu giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và mã vùng của Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn tại các địa phương theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2019/TT-BGTVT.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 40/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan