Giải quyết bồi thường thiệt hại đối với môi trường như thế nào?

Vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 03/2015/NĐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

giai quyet boi thuong thiet hai doi voi moi truong, Nghi dinh 03/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ và kết quả tính toán thiệt hại, cơ quan quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 03/2015/NĐ-CP quyết định giải quyết bồi thường theo các hình thức sau đây:

a) Thỏa thuận việc bồi thường với người gây thiệt hại;

b) Yêu cầu trọng tài giải quyết;

c) Khởi kiện tại tòa án.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan được sử dụng khoản bồi thường sau khi trừ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại để đầu tư khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải tạo môi trường nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái.

Đối với trường hợp ô nhiễm, suy thoái xảy ra trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên thì khoản bồi thường thiệt hại sau khi trừ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại được chuyển về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để đầu tư khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải tạo môi trường nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái.

Xem chi tiết tại Nghị định 03/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/3/2015, thay thế cho Nghị định 113/2010/NĐ-CP.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan