Giảm chi phí tuân thủ nhiều thủ tục trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

Bộ Tư pháp vừa chính thức công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, chi phí tuân thủ một số thủ tục đã giảm đáng kể như giảm lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, giảm phí thẩm định điều kiện thành lập Chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại…

Cụ thể, Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư đã giảm lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ 400.000 đồng xuống 100.000 đồng/lần cấp. Đồng thời bổ sung một loạt phí mới trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư như phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư 800.000 đồng/lần; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam, phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 5 triệu đồng/lần; phí thẩm định điều kiện gia hạn hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam, phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam là 3 triệu đồng/lần.

Với Thông tư 221/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản, đã bổ sung phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản là 800 nghìn đồng/hồ sơ. Thông tư 221 cũng giữ nguyên lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá là 200 nghìn đồng, trường hợp cấp lại là 100 nghìn đồng, nhưng không còn quy định đối với phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản như hiện hành.

Còn theo Thông tư 222/2016/TT-BTC, phí thẩm định điều kiện thành lập và hoạt động Trung tâm Trọng tài thương mại không có thay đổi so với hiện hành, vẫn từ 1 - 3 triệu đồng/lần. Tuy nhiên, khi đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động thì không phải nộp phí thẩm định, thay vì trước đó phải nộp 500.000 đồng/lần.

Đối với Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài thương mại, được giảm phí thẩm định điều kiện hoạt động từ 1,5 triệu xuống 1 triệu đồng, phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động từ 1 triệu xuống 500.000 đồng và cũng được miễn nộp phí thẩm định khi cấp lại Giấy phép hoạt động. Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thì được giảm phí thẩm định điều kiện thành lập từ 6,5 triệu xuống còn 6 triệu đồng và cũng không phải nộp phí thẩm định khi cấp lại Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động.

Riêng Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên thì tăng mức phí công chứng các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, tăng mức phí từ 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị vượt quá 10 tỷ đồng lên 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị vượt quá 100 tỷ đồng; tăng giới hạn mức thu tối đa từ 10 triệu đồng/trường hợp lên 70 triệu đồng/trường hợp. Mức phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có mức phí là 100.000 đồng, 300.000 đồng hoặc 500.000 đồng/trường hợp tùy theo giá trị tài sản. Tuy nhiên, mức phí công chứng đối với hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê, thuê lại tài sản vẫn giữ nguyên như trước.

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan