Giảm giá dịch vụ luyện tập thể dục thể thao cho một số đối tượng

Giảm giá dịch vụ luyện tập thể dục thể thao cho một số đối tượng
Thủy Phú

Đây là điểm mới được bổ sung tại Luật Thể dục thể thao sửa đổi 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018.

 

Theo đó nhằm phát triển hoạt động thể dục, thể thao quần chúng nhà nước sẽ có chính sách miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ luyện tập thể dục, thể thao tại cơ sở thể thao cho các đối tượng sau:

  • Trẻ em;
  • Học sinh, sinh viên;
  • Người cao tuổi;
  • Người khuyết tật;
  • Người có công với cách mạng;
  • Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
  • Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, Nhà nước cũng có chính sách về đất đai, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường, bảo đảm có đủ giáo viên, giảng viên thể dục thể thao cho các cấp học và trình độ đào tạo. Đặc biệt ưu tiên phát triển các loại hình thể dục thể thao như bơi lội, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc.

Chi tiết xem tại Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Gởi câu hỏi

532

Văn bản liên quan