Giảm giá vé giao thông công cộng, dịch vụ giải trí cho học sinh, sinh viên

Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 01/09/2020. Miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định này.

Giảm giá vé giao thông công cộng, dịch vụ giải trí cho học sinh, sinh viên, Nghị định 84/2020/NĐ-CP

Giảm giá vé giao thông công cộng, dịch vụ giải trí cho học sinh, sinh viên (ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định 02 dịch vụ công cộng giảm giá vé cho học sinh, sinh viên gồm:

  1. Dịch vụ công công về giao thông như: tàu hỏa, xe ô tô buýt.

  2. Dịch vụ công cộng về giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa: Bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, triển lãm.

Các đơn vị tham gia vận tải công cộng và cơ sở văn hóa, giải trí phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi học sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 10 Nghị định này cũng quy định đối tượng được miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cụ thể như sau:

  • Học sinh, sinh viên là người khuyết tật được miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

  • Học sinh, sinh viên là đối tượng chính sách xã hội được miễn, giảm giá vé tàu theo quy định tại Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý.

Chi tiết xem tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/09/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

229

Văn bản liên quan