Giảng viên đại học công lập (hạng III) phải có bằng thạc sĩ trở lên

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Giảng viên đại học công lập (hạng III) phải có bằng thạc sĩ trở lên, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT

Giảng viên đại học công lập (hạng III) phải có bằng thạc sĩ trở lên (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giảng viên đại học công lập (hạng III) phải có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III). Đồng thời, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ được quy định như sau:

  • Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

  • Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;

  • Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học. Có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên;

  • Có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy và các công việc được giao;

  • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

Chi tiết xem tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 12/12/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

47

Văn bản liên quan