Giảng viên đại học không được đồng thời làm Luật sư

Giảng viên đại học không được đồng thời làm Luật sư
Ngọc Duyên

Đây là nội dung quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư 2012 được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2012.

 

Theo đó, người hiện đang là giảng viên đại học, tức người đó đang là viên chức thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư.

Ngoài ra, người đã từng là giảng viên đại học, nếu bị buộc thôi việc thì trong thời hạn 3 năm kể từ ngày bị buộc thôi việc cũng không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Luật trên cũng quy định không cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho các đối tượng dưới đây:

  • Đang là cán bộ, công chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
  • Không thường trú tại Việt Nam;
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;
  • Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
  • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Xem chi tiết tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.     

Gởi câu hỏi

191

Văn bản liên quan