Giáo viên các cấp nếu không muốn bị thôi việc thì phải tránh những điều sau

Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2012.

Ảnh minh họa

Theo đó, tùy theo mức độ vi phạm và vị trí đang đảm nhiệm mà viên chức có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức hoặc Buộc thôi việc.

Trong đó, hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

- Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng.

- Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

- Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch.

- Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Xem chi tiết các hành vi bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

7,681

Văn bản liên quan