Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, chi bộ trường hạng I được giảm 4 tiết dạy/tuần

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Theo đó, chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể được Thông tư 15 sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần”.

  • Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giám định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT.

  • Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định 13/2013/QĐ-TTg.

  • Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

  • Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

  • Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Xem chi tiết tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

165

Văn bản liên quan