Giấy phép hoạt động điện lực: Những nội dung cần biết

Giấy phép hoạt động điện lực: Những nội dung cần biết
Nguyễn Trinh

Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

 

Theo quy định tại Điều 32 Luật Điện lực 2004, tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có dự án hoặc phương án hoạt động điện lực khả thi;
 • Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực;
 • Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ "chuẩn" đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo quy định pháp luật gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực;
 • Dự án hoặc phương án hoạt động điện lực;
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hoạt động điện lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành đơn vị điện lực.

Theo đó, giấy phép hoạt động điện lực gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực;
 • Loại hình hoạt động điện lực;
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực;
 • Phạm vi hoạt động điện lực;
 • Kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong hoạt động điện lực;
 • Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật Điện lực 2004 có hiệu lực ngày 01/7/2005. 

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan