Giấy tờ cần có khi chạy xe máy chuyên dùng là gì?

Chạy xe máy chuyên dùng thì cần phải mang theo những giấy tờ gì? Anh Hùng - Email: viethung***@***.net

Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BGTVT thì người điều khiển xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, phải có các giấy tờ sau:

  1. Đăng ký xe;
  2. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
  3. Bằng hoặc Chứng chỉ nghề điều khiển xe máy chuyên dùng do cơ sở đào tạo nghề cấp;
  4. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ hoặc Giấy phép lái xe ô tô.

Nội dung này được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 06/2011/TT-BGTVT.

3,115

Gởi câu hỏi