Giấy tờ nào không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao?

Đây nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị đinh 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Theo quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BTP, các giấy tờ sau đây không phải hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sao từ bản chính:

  • Giấy tờ tùy thân do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho cá nhân như: hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các giấy tờ khác như thẻ thường trú, thẻ cư trú, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

  • Trường hợp yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch trên bản dịch các giấy tờ này thì cũng không phải hợp pháp hóa lãnh sự.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 20/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan