Gợi ý tìm minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục mầm non

Gợi ý tìm minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục mầm non
Nguyễn Trinh

Gần đây, Thư Ký Luật đã nhận được khá nhiều câu hỏi của Quý Thành viên, Khách hàng liên quan tới gợi ý về việc thu thập, phân tích cũng như xử lý minh chứng trong quy trình tự đánh giá chất lượng giáo dục mầm non được quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Bài viết dưới đây sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc này.

 

Ngày 22/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non thay thế Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT. Thông tư này đã quy định cụ thể về các bước trong quy trình tự đánh giá trường mầm non, đáng chú ý là nội dung của bước 3 về thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

Tuy nhiên, cho tới nay, BGDĐT vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT. Do đó, bài viết này sẽ đề cập tới các gợi ý tìm minh chứng cho các chỉ số trong từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non được đưa ra tại Công văn 1988/KTKĐCLGD-KĐPT hướng dẫn các quy định của Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT và chỉ mang tính chất tham khảo. 

Theo đó, trong kiểm định chất lượng giáo dục, minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, băng, đĩa hình, hiện vật đã và đang có của nhà trường phù hợp với yêu cầu của các chỉ số trong từng tiêu chí. Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân tích, giải thích từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánh giá.

Khi triển khai việc thu thập, xử lý, phân tích minh chứng, nhà trường cần nghiên cứu kỹ Công văn 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/11/2014 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non để tránh hiểu và vận dụng máy móc, cứng nhắc.

Minh chứng được dùng trong báo cáo tự đánh giá phải đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục được quy định tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT (05 năm). Đối với các trường mầm non hoạt động giáo dục chưa đủ 5 năm thì thời điểm thu thập minh chứng tính từ khi nhà trường bắt đầu hoạt động giáo dục.

Trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục có những chỉ số của một số tiêu chí chỉ yêu cầu thu thập minh chứng tại thời điểm tự đánh giá.

Minh chứng hết giá trị được thay thế bằng minh chứng còn hiệu lực và phù hợp. Ký hiệu của minh chứng thay thế là ký hiệu của minh chứng bị thay thế và phải ghi rõ ngày, tháng, năm thay thế.

Ảnh chụp một phần Công văn 1988/KTKĐCLGD-KĐPT 

Xem chi tiết các gợi ý tìm minh chứng tại: Công văn 1988/KTKĐCLGD-KĐPT có hiệu lực ngày 12/2/2014.

Gởi câu hỏi

29,812

Văn bản liên quan