GV được ký HĐ thỉnh giảng với trường khác nếu Hiệu trưởng đồng ý

Ngày 15/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Giáo viên được ký hợp đồng thỉnh giảng với trường khác, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT

GV được ký HĐ thỉnh giảng với trường khác nếu Hiệu trưởng đồng ý  (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 29 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây:

 • Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.

 • Được huởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

 • Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

 • Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

 • Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

 • Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền trên, giáo viên chủ nhiệm còn có những quyền sau đây:

 • Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.

 • Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.

 • Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.

 • Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.

 • Được giảm định mức giờ dạy theo quy định.

Chi tiết xem tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 01/11/2020.              

Lê Vy

Gởi câu hỏi

352

Văn bản liên quan