Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND được xuất ngũ khi nào?

Mới đây, Nghị định 70/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ký ban hành quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Hiện nay, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

thoi gian ha si quan, chien si CAND xuat ngu, Nghi dinh 70/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (Nguồn internet)

Theo đó, Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định Hạ sĩ quan, chiến sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ thì được xuất ngũ.

Tuy nhiên, Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Hội đồng y khoa Bộ Công an kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại Điểm b và c Khoản 1; các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Thẩm quyền quyết định xuất ngũ:

  • Cục trưởng và chức vụ tương đương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền; tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giao quân.

  • Thời hạn xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, chiến sĩ và Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi giao quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập trước khi nhập ngũ.

Lưu ý: Hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan, tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ.

Xem chi tiết quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

613

Văn bản liên quan