Hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan

Hạn tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan
Ngọc Duyên

Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ được quy định theo cấp bậc quân hàm như sau:

  • Cấp Úy: nam 46, nữ 46; 
  • Thiếu tá: nam 48, nữ 48; 
  • Trung tá: nam 51, nữ 51; 
  • Thượng tá: nam 54, nữ 54; 
  • Đại tá: nam 57, nữ 55; 
  • Cấp Tướng: nam 60, nữ 55. 

Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn. 

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan như trên.

Xem chi tiết tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Gởi câu hỏi

498

Văn bản liên quan