Hành nghề kế toán và những văn bản không thể không biết

Hành nghề kế toán và những văn bản không thể không biết
Duy Thịnh

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý thành viên toàn bộ những văn bản dành cho các cá nhân, tổ chức muốn hành nghề và đang bước đầu hành nghề kế toán. Các văn bản bao gồm:

 

STT

Tên văn bản

Hiệu lực thi hành

Lưu ý

1

Luật Kế toán 2015

Ngày 01/01/2017

 

2

Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán

Ngày 01/01/2017

 

3

Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính Nhà nước

Ngày 01/01/2018

 

4

Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Ngày 15/10/2017

Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên hành nghề đã cấp của các kỳ thi trước theo quy định tại Thông tư 129/2012/TT-BTC có giá trị như Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên quy định tại Thông tư 91/2017/TT-BTC.

5

Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Ngày 01/01/2017

 

6

Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Ngày 01/01/2017

Việc tính giờ cập nhật kiến thức năm 2017 của kế toán viên để được hành nghề năm 2018 được tính từ ngày 16/8/2016 đến ngày 15/8/2017, trừ số giờ cập nhật kiến thức đã được tính cho năm 2016.

7

Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 01/01/2017

 

Gởi câu hỏi

823