Hành nghề kiến trúc: Quy tắc ứng xử nghề nghiệp 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, có hiệu lực từ 07/09/2020. Trong đó, nội dung quan trọng mà Kiến trúc sư cần nắm về quy tắc ứng xử nghề nghiệp khi hành nghề được quy định như thế nào?

Hành nghề kiến trúc: quy tắc ứng xử nghề nghiệp, Nghị định 85/2020/NĐ-CP.

Hành nghề kiến trúc: Quy tắc ứng xử nghề nghiệp 2020 (ảnh minh họa)

Theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định về quy tắc ứng xử nghề nghiệp đối với nghề kiến trúc cụ thể như sau:

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề: do Hội Kiến trúc sư Việt Nam ban hành và thực hiện như sau:

Về thủ tục ban hành được quy định 5 bước như sau:

  • Bước 1: Thành lập ban soạn thảo và tổ biên tập để soạn thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

  • Bước 2: Lập Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

  • Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cá nhân có liên quan về dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề;

  • Bước 4: Giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

  • Bước 5: Ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành, Quy tắc ứng xử nghề nghiệp đó phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tổ chức ban hành; gửi đến Bộ Xây dựng để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và các hình thức khác theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin.

- Bộ quy tắc này được định kỳ 05 năm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

 Xem chi tiết tại Nghị định 85/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 07/09/2020.

Thanh Thảo

Gởi câu hỏi

31

Văn bản liên quan