Hành vi “Thuê tài sản công vượt tiêu chuẩn, định mức” được hiểu thế nào?

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 29/2020/TT-BTC quy định hành vi đi thuê tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2019/NĐ-CP là hành vi thuê tài sản để phục vụ hoạt động vượt về diện tích (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp), vượt về số lượng, vượt về mức giá (đối với phương tiện đi lại, máy móc, thiết bị, tài sản khác) so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

thue tai san cong vuot dinh muc, 29/2020/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn Internet)

Ngoài ra, hành vi thực hiện đi thuê tài sản khi không có quyết định về thuê tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2019/NĐ-CP là hành vi ký kết hợp đồng thuê tài sản hoặc thực tế thuê tài sản mà không có Quyết định về thuê tài sản của cấp có thẩm quyền.

Về thẩm quyền quyết định thuê tài sản thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Trong đó, hiện nay các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, bao gồm:

- Cơ quan nhà nước;

- Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

- Đơn vị sự nghiệp công lập;

- Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội;

- Doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công;

- Cá nhân.

Người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Nghị định 63/2019/NĐ-CP .

Chi tiết xem thêm tại: Thông tư 29/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 02/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan