Hình thức kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp trình độ CĐ, TC, sơ cấp từ xa

Đó là quy định được đề cập tại Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn.

Theo như quy định tại Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH, việc kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đánh giá được đúng năng lực, kiến thức, kỹ năng của người học đã tích lũy được trong quá trình học tập.

kiem tra, thi xet tot nghiep cao dang, trung cap, so cap tu xa,Thong tu 33/2018/TT-BLĐTBXH

Hình minh họa (nguồn internet)

Thông tư này nêu rõ việc kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp; Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH đối với trình độ sơ cấp.

Cùng với đó, Thông tư mới này quy định học liệu đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn bao gồm:

  • Học liệu chính (chương trình, giáo trình, tài liệu hướng dẫn...) nhằm cung cấp đầy đủ các nội dung của chương trình đào tạo để người học có thể tự học, tự nghiên cứu.

  • Học liệu bổ trợ (các phần mềm, băng đĩa, video, sách in, tài liệu hướng dẫn, các bài thực hành, thực tập mô phỏng...) nhằm cung cấp cho người học có thể hiểu biết sâu sắc, đầy đủ những nội dung của học liệu chính.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 33/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 08/02/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan