Hình thức xử phạt VPHC lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Ngày 07/5/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Theo đó, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả được Nghị định 64 quy định như sau:

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

 • Đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc thu hồi giống vật nuôi; sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản;
 • Buộc tái chế sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản;
 • Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, giống vật nuôi;
 • Buộc tái xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, giống vật nuôi;
 • Buộc tiêu hủy chất cấm; sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản; vật nuôi, thủy sản; giống vật nuôi;
 • Buộc hủy kết quả khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản;
 • Buộc sửa đổi thông tin đối với lô sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên nhãn hàng hóa hoặc tài liệu kỹ thuật kèm theo;
 • Buộc cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản tiếp tục nuôi dưỡng vật nuôi, thủy sản đã sử dụng chất cấm đến khi kiểm tra không còn tồn dư chất cấm mới được phép xuất bán hoặc giết mổ hoặc thu hoạch;
 • Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;
 • Buộc di chuyển cơ sở sản xuất giống thủy sản;
 • Buộc cải chính kết quả khảo nghiệm, kiểm định.

Nghị định 64/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

166

Văn bản liên quan