Hộ kinh doanh chuyển sang DNNVV được ưu đãi gì?

Hộ kinh doanh chuyển sang DNNVV được ưu đãi gì?
Thu Hiền

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 quy định về chính sách ưu đãi cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể là:

 

  • Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

  • Được miễn các khoản phí, lệ phí như: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

  • Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

  • Được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn;

  • Được miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn.

Để được hưởng các chính sách ưu đãi trên thì hộ kinh doanh phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

  • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;
  • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Và cũng theo đó hộ kinh doanh sẽ chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đó sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh.

Nếu là công ty TNHH hoặc công ty cổ phần được thành lập do chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chi tiết xem Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Mục 1 Chương IV Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

307

Văn bản liên quan