Hồ sơ cấp lại, cấp đổi biển số xe quân sự theo quy định mới

Bộ Quốc phòng mới đây đã ký ban hành Thông tư 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

Theo như Thông tư 172, để cấp lại, cấp đổi biển số xe quân sự, các đơn vị, cơ quan phải lập hồ sơ cấp lại, cấp đổi. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan kỹ thuật đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;

  • Bản khai đăng ký xe (không áp dụng đối với trường hợp cấp lại biển số);

  • Bản tường trình của lái xe hoặc người được giao nhiệm vụ quản lý (có xác nhận của chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên);

  • Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thi hành kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm;

  • Biển số đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký theo xe (trường hợp bị hỏng).

Xem điều kiện lưu hành xe quân sự tại Thông tư 172/2018/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

413

Văn bản liên quan