Hồ sơ công nhận công chức thanh tra chuyên ngành KH-CN gồm những gì?

Thông tư 05/2018/TT-BKHCN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành KH-CN bao gồm:

  • Tờ trình;
  • Danh sách đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành;
  • Sơ yếu lý lịch;
  • Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học;
  • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;
  • Bản sao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức.

Bên cạnh đó, Thông tư 05 cũng quy định về nội dung của quyết định công nhận thanh tra chuyên ngành, cụ thể:

  • Căn cứ ban hành Quyết định;
  • Thông tin về công chức được đề nghị công nhận, gồm: họ và tên, ngạch công chức, chức vụ đang giữ, lĩnh vực được giao thanh tra, làm chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng là cơ quan có thẩm quyền công nhận, thôi công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

Xem thêm Trình tự công nhận tại Thông tư 05/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

235

Văn bản liên quan