Hồ sơ công nhận ngày truyền thống của đơn vị trong QĐND

Trong năm 2016, Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Thông tư 199/2016/TT-BQP, hồ sơ đề nghị công nhận ngày truyền thống gồm các tài liệu sau đây:

  • Tờ trình của đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công nhận ngày truyền thống; trong đó, làm rõ sự cần thiết, những căn cứ, ý nghĩa của việc xác định ngày truyền thống;

  • Trích biên bản hội nghị đảng ủy về việc xác định ngày truyền thống;

  • Các tài liệu, tư liệu lịch sử có liên quan để xác định ngày truyền thống của đơn vị như; Bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền về việc thành lập; trích biên bản các cuộc hội thảo; ý kiến của các tập thể, cá nhân chứng kiến ngày diễn ra sự kiện được chọn làm ngày truyền thống và văn bản liên quan khác.

Xem quy trình xét công nhận tại Thông tư 199/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan