Hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 202/2013/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

Theo quy định tại Thông tư 202/2013/TT-BQP, hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945 bao gồn các giấy tờ sau đây:

ho so cong nhan nguoi hoat dong cach mang truoc nam 1945, thong tu 202/2013/TT-BQP

Nguồn: Internet

  • Bản khai quá trình hoạt động cách mạng (Mẫu LT1 hoặc Mẫu TKN1), có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã). Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu LT2 hoặc mẫu TKN2), kèm theo Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

  • Bản sao có chứng thực (2 mặt) quyết định nghỉ hưu hoặc phiếu cá nhân của cán bộ quân đội nghỉ hưu hoặc quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc giấy báo tử, chứng tử (nếu đã hy sinh, từ trần) và một trong các giấy tờ quy định tại Điều 6 hoặc Điều 12 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

Lưu ý: Hồ sơ: 03 bộ (lưu tại Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý và thực hiện chế độ; đối tượng hoặc thân nhân đối tượng).

Cá nhân hoặc thân nhân đối tượng lập hồ sơ (03 bộ) theo quy định gửi về Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 202/2013/TT-BQP có hiệu lực từ 22/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan