Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm những gì?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ.

Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ, Thông tư 02/2020/TT-BNV

Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ gồm những gì? (Ảnh minh họa)

Theo đó, hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV bao gồm:

1. Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức).

- Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

- Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức).

- Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

2. Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức).

3. Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2020/TT-BNV, có hiệu từ ngày 01/9/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan