Hồ sơ đăng ký kiểm tra để cấp GCN kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 14/07/2020.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra để cấp GCN kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, Thông tư 02/2020/TT-BNV

Hồ sơ đăng ký kiểm tra để cấp GCN kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 02/2020/TT-BNV quy định hồ sơ đăng ký kiểm tra để cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ được sửa đổi như sau:

- Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực hành nghề (nếu có) hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.

- Giấy xác nhận thời gian làm việc từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đã làm việc.

- 02 ảnh 2 x 3 cm (thời hạn không quá 6 tháng, kể từ ngày chụp đến ngày đăng ký).

Tổ chức kiểm tra được xác định như sau:

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

- Thông tin liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra được thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước vào tháng 6 hàng năm.

- Nội dung kiểm tra gồm: hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ về các lĩnh vực đăng ký hành nghề: bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ; nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

- Hình thức kiểm tra gồm: viết, trắc nghiệm và thực hành.

- Cá nhân đăng ký kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ nộp lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ sẽ được cấp nếu:

- Cá nhân đạt yêu cầu được cấp Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

- Giấy Chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp (theo Mẫu 1, Phụ lục I).

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2020/TT-BNV, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

155

Văn bản liên quan