Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên của công ty TNHH thành viên trở lên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

đăng ký thay đổi thành viên, Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên của công ty TNHH thành viên trở lên (Ảnh minh họa)

Theo đó, trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty, công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

  • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

  • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

- Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự: Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngoài trường hợp trên thì Điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP còn quy định 06 trường hợp nữa làm thay đổi thành viên của công ty:

- Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp;

- Thay đổi thành viên do thừa kế;

- Thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp;

- Thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp;

- Thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ;

- Thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty.

Xem thêm hồ sơ tương ứng với 6 trường hợp đăng ký thay đổi thành viên tại: Nghị định 01/2021/NĐ-CP, có hiệu lực từ 04/01/2021.

Lê Thanh

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan