Hồ sơ đăng ký tuyển sinh theo chế độ cử tuyển

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành vào ngày 11/3/2016.

Theo đó, Thông tư 17 quy định sẽ sử dụng thống nhất theo mẫu hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp quân sự do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành, ngoài ra phải có thêm các giấy tờ sau:

  • Bản sao giấy khai sinh.

  • Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp).

  • Bản sao học bạ trung học phổ thông.

  • Các giấy chứng nhận đối tượng mà thí sinh được hưởng ưu tiên xét cử tuyển.

  • Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú do Trưởng Công an xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cấp (phải ghi rõ thời gian từ khi đến cư trú tại địa phương).

  • Bản photocopy (không công chứng) quyết định và trang tên địa phương nơi thí sinh cư trú thuộc vùng được cử tuyển;

Lưu ý, trong trường hợp xã mới chia tách hoặc sáp nhập phải có bản photocopy quyết định của cấp có thẩm quyền, đồng thời ghi rõ vào Phần ghi chú trong danh sách đề nghị của đơn vị.

Xem chi tiết Thông tư 17/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

126

Văn bản liên quan