Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh gồm những gì?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chủng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Theo đó, Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong Quân đội bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

  • Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

  • Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

  • Giấy xác nhận thời gian thực hành.

  • Bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

  • Hai ảnh màu, nền trắng, kích thước 04 cm x 06 cm.

Chi tiết xem tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

163

Văn bản liên quan