Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 12/2017/TT-BCT vào ngày 31/7/2017 nhằm quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Theo đó, Thông tư 12 quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực;

  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

  • Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính; bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của chuyên gia tư vấn chính có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn;

  • Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện;

  • Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn và cam kết của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn;

Xem chi tiết Thông tư 12/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/9/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan