Hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp cần những gì?

Nguồn nhân lực luôn đóng vai trò then chốt cho sự phát triển của một quốc gia. Nắm bắt được điều đó, Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi cho việc đào tạo, song song với đó là những quy định liên quan đến chất lượng đào tạo. Một trong những chính sách nổi bật là Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 49 và đạt yêu cầu theo quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải nộp hồ sơ để được cấp thẻ kiểm định viên.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp thẻ kiểm định viên;

  • 04 ảnh màu giống nhau, cỡ 2 cm x 3 cm được chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ đáp ứng quy định tại các Khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định 49;

  • Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp tương đương trở lên cấp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Nghị định 49/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan