Hồ sơ đề nghị chấp thuận độ cao công trình gồm những gì?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2016/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

Theo đó, đối với những công trình, dự án phải được chấp thuận về quản lý độ cao, quan cấp phép xây dựng hoặc chủ đầu tư, chủ công trình phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận độ cao công trình  đến Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị chấp thuận độ cao công trình;
  • Bản sao bản đồ hoặc sơ đồ không gian, vị trí khu vực xây dựng công trình có đánh dấu vị trí xây dựng công trình;
  • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận độ cao công trình của tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư:

  • Cơ quan tiếp nhận: Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam;
  • Địa chỉ và hộp thư tiếp nhận: Số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
  • Số điện thoại liên hệ: 069 696 172; 069 696 108; fax: 04.37337994.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan