Hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư NN

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.

Theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 01 bộ, bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cho phép thành lập;

  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  • Đề án thành lập;

  • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận cho thuê đất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ;

  • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính.

Xem hồ sơ khi có từ 02 tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn tại Nghị định 15/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan