Hồ sơ, thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo Thông tư 12/2015/TT-BTC.

Theo đó, hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư 12: 01 bản chính;
  • Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;
  • Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;
  • Chứng minh thư nhân dân: 01 bản chụp;
  • Một (01) ảnh 2x3.

Các chứng từ bản chụp do giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

Thủ tục:

Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gửi đến Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 08 ban hành kèm Thông tư 12.

Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trùng với số chứng minh nhân dân của người được cấp và có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/3/2015.

Gởi câu hỏi

209

Văn bản liên quan