Hồ sơ tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức Quốc phòng

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định cụ thể về hồ sơ tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức Quốc phòng.

 Cụ thể, Thông tư 241 quy định hồ sơ tuyển chọn bao gồm:

  • Đơn tự nguyện phục vụ Quân đội theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân quốc phòng hoặc viên chức quốc phòng.
  • Bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp văn bằng, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
  • Bản đánh giá, nhận xét của cấp có thẩm quyền phân loại kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
    • Phiếu đánh giá, phân loại đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
    • Phiếu nhận xét đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Xem chi tiết Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

318

Văn bản liên quan