Hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải được ban hành ngày 15/5/2017. Đáng chú ý tại văn bản này là các quy định về thành phần hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải. Cụ thể:

1. Hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải bao gồm:

 • Biên bản khám nghiệm hiện trường (nếu có);
 • Sơ đồ hiện trường;
 • Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân;
 • Bản sao Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích, trừ trường hợp mất tích theo tuyên bố của Tòa án;
 • Bản sao Biên bản giám định kỹ thuật, giám định pháp y, kết luận giám định tư pháp (nếu có);
 • Biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động;
 • Biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải;
 • Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải;
 • Giấy chứng thương của cơ sở y tế được điều trị (nếu có);
 • Giấy ra viện của cơ sở y tế được điều trị (nếu có);
 • Bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu ở các điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 10 Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH nếu tai nạn lao động hàng hải xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (nếu có).

2. Đối với trường hợp mất tích thì hồ sơ bao gồm:

 • Biên bản lấy lời khai của người biết sự việc hoặc người có liên quan đến vụ tai nạn lao động;
 • Quyết định tuyên bố một người mất tích của Tòa án;
 • Biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải;
 • Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động hàng hải.

3. Trong một vụ tai nạn lao động hàng hải, nếu có nhiều người bị tai nạn lao động thì mỗi người bị tai nạn lao động phải có một bộ hồ sơ riêng.

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2017. 

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan