Hồ sơ xin miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

Mới đây, Nghị định 02/2014/NĐ-CP đã được Chính phủ ký ban hành quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Theo Nghị định 02/2014/NĐ-CP, trong trường hợp người phải chấp hành quyết định hoặc người đại diện hợp pháp của họ thấy đủ điều kiện miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thì làm hồ sơ gửi Trưởng Công an cấp huyện nơi Tòa án nhân dân đã ra quyết định để đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định. Hồ sơ gồm:

mien chap hanh quyet dinh dua vao truong giao duong, nghi dinh 02/2014/NĐ-CP

 • Đơn xin miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng nêu rõ lý do;

 • Công văn đề nghị Tòa án nhân dân xem xét, quyết định miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng;

 • Một trong các giấy tờ sau:

  • Văn bản của bệnh viện cấp huyện trở lên chứng nhận về tình trạng đang mắc bệnh hiểm nghèo của người phải chấp hành quyết định;

  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận về tình trạng không còn nghiện ma túy của người phải chấp hành quyết định;

  • Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận về việc có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc có giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân từ cấp huyện trở lên về việc lập công;

  • Văn bản của cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động;

  • Văn bản của bệnh viện chứng nhận về tình trạng đang mang thai.

Chi tiết xem tại Nghị định 02/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan