Hồ sơ xuất khẩu giống vật nuôi trong Danh mục cấm XK để nghiên cứu

Nội dung này được quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cụ thể, Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT quy định thành phần hồ sơ xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

ho so xuat khau giong vat nuoi trong Danh muc cam XK de nghien cuu, Thong tu 22/2019/TT-BNNPTNT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đơn đăng ký xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi xuất khẩu trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo về giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo.

  • Các văn bản khác có liên quan đến xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi (nếu có).

Thông tư này nêu rõ chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố và mức chất lượng giống đối với đực giống, cái giống được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

180

Văn bản liên quan