Hỗ trợ lãi suất tiền vay mua tạm trữ thóc, gạo theo HĐ tín dụng

Đây là quy định nổi bật tại Thông tư 142/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Theo đó, một trong những nguyên tắc xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư 142/2013/TT-BTC là quy định về lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá mức lãi suất tối đa do ngân hàng công bố đối với chương trình tạm trữ, cụ thể là:

ho tro lai suat vay de mua tam tru thoc gao theo HD tin dung, Thong tu 142/2013/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Hợp đồng tín dụng được ký kết từ ngày 15/6/2013 đến trước ngày 28/6/2013 được áp dụng mức lãi suất tối đa là 10%/năm theo hướng dẫn tại công văn 4142/NHNN-TD ngày 12/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • Hợp đồng tín dụng được ký từ ngày 28/6/2013 trở đi được áp dụng mức lãi suất tối đa là 9%/năm theo hướng dẫn tại công văn 4713/NHNN-TD ngày 4/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  • Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo thay đổi mức lãi suất tối đa hỗ trợ các thương nhân tham gia chương trình tạm trữ thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư Thông tư 109/2013/TT-BTC quy định thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 15/8/2013; Loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 142/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 17/10/2013.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan