Học viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ban hành ngày 24/8/2018. Đáng chú ý tại văn bản này là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Theo nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học là những người đang theo học tại trung tâm.

Theo đó, học viên có nhiệm vụ sau:

  • Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành do trung tâm đề ra kính trọng thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của trung tâm;
  • Thực hiện đầy đủ nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này, giữ gìn và bảo vệ tài sản của trung tâm;
  • Có hành vi, ngôn ngữ ứng xử phù hợp với đạo đức, văn hóa của cộng đồng, trang phục gọn gàng, lịch sự phù hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại trung tâm.

Bên cạnh đó, học viên cũng có quyền:

  • Được trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của học viên;
  • Được chọn chương trình, hình thức, địa điểm học phù hợp với Điều kiện, khả năng của học viên và của trung tâm; được tạo Điều kiện để chuyển đổi chương trình, hình thức, nơi học tập nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận;
  • Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của học viên và để góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của trung tâm;
  • Được tham dự thi, kiểm tra, đánh giá để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo bồi dưỡng do trung tâm tổ chức.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018.  

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan