Học viện, đại học Công an phải minh bạch trong quá trình tuyển sinh ngành công an

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, trong đó quy định về trách nhiệm của các học viện, trường Công an nhân dân thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển.

minh bạch trong quá trình tuyển sinh ngành công an, Thông tư 03/2010/TT-BCA

Học viện, đại học Công an phải minh bạch trong quá trình tuyển sinh ngành công an (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định trách nhiệm của các học viện, trường Công an nhân dân thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển như sau:

  • Các học viện, trường Công an nhân dân phải thành lập Hội đồng tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Hội đồng tuyển sinh của trường có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh của trường theo quy định của pháp luật.

  • Các học viện, trường Công an nhân dân tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, vùng tuyển, trình tự, thủ tục, thời gian; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy chế, quy định.

  • Cán bộ tham gia Hội đồng và tham gia các ban thuộc Hội đồng tuyển sinh của trường phải là người không có quan hệ gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột, kể cả của vợ hoặc của chồng) với thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh phải công khai họ tên cán bộ tham gia tổ chức tuyển sinh; tại các điểm thi phải có hòm thư để thí sinh góp ý về công tác tuyển sinh, phản ánh những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh phải có biện pháp kiên quyết, xử lý nghiêm khắc, đúng quy chế đối với cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế tuyển sinh.

  • Thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật về địa điểm, thời gian, nhân sự tham gia các công việc về đề thi, bảo quản bài thi, tổ chức chấm thi, chấm phúc khảo theo đúng quy chế tuyển sinh. Kết quả chấm thi, chấm phúc khảo phải được niêm yết công khai tại trường hoặc trên trang web của trường và thông báo bằng phiếu báo điểm thi, điểm phúc khảo đến từng thí sinh đúng thời gian quy định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của thí sinh về kết quả điểm thi.

  • Hội đồng tuyển sinh của trường quyết định phương án điểm xét tuyển theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Thông báo công khai điểm thi, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển (theo số báo danh dự thi) theo quy định.

  • Thí sinh trúng tuyển phải được các trường gửi giấy báo chiêu sinh, tiếp nhận nhập học nếu bảo đảm đầy đủ thủ tục, hồ sơ và các điều kiện khác theo quy định. Thí sinh không trúng tuyển, các trường tổ chức thi phải gửi giấy chứng nhận kết quả điểm thi hoặc thông báo lý do không trúng tuyển (trong trường hợp xét tuyển) theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Thí sinh bị thất lạc giấy chứng nhận kết quả điểm thi, các trường tổ chức thi có trách nhiệm xác nhận điểm thi cho thí sinh.

  • Những sai sót của Hội đồng tuyển sinh phải được giải quyết, xử lý kịp thời để bảo đảm quyền, lợi ích của thí sinh.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 03/2010/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 01/3/2010.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan